Rota's for 10 O'Clock

DATE The 10 O’Clock
Sun 22 Jan Marion Wilcox
Pauline Barnett
Sun 29 Jan Mabel Quinn
Elaine Roberts
Sun 5 Feb Rachel Pascu
Audrey Curry
Sun 12 Feb Cosmin Pascu
Phyllis Long
Sun 19 Feb Niki Wadsworth
Pauline Barnett
Sun 26 Feb Elaine Roberts
Marion Wilcox

 

 

DATE The 10 O’Clock
   
Sun 4 Dec Marion Wilcox
Sandy Wood
   
Sun 11 Dec Phyllis Long
Barbara Farris
   
Sun 18 Dec

NB. 11.15am

Can Corscadden
Marion Wilcox
   
Sun 25 Dec One service at 10.00am
in the Church.
   
Sun 1 Jan Jenny Green
Leo Rossi
   
Sun 8 Jan Alan Green
Gail Martin
   
Sun 15 Jan Wendy Blundell
Margaret McVeigh
   
Sun 22 Jan Nigel Quinn
Phyllis Long
   
Sun 29 Jan Julie Forbes
Barbara Farris
   
Sun 5 Feb Can Corscadden
Shauna Dunlop
   
Sun 12 Feb Jenny Green
Ian Hunter
   
  Sun 19 Feb

 

Alan Green
Aoife Quinn
   
  Sun 26 Feb

 

David Dunlop
Margaret McVeigh

Download the rota – CLICK HERE

Download the Creche Rota – Click Here

 

 

Download the ‘Catering Rota’ – Click Here

 

 

Rotas for 11am

DATE 11.15 am
   
Sun 8 Jan Margaret Jordan
Marion Wilcox
   
Sun 15 Jan Suzanne Brown
Phyllis Long
   
Sun 22 Jan Mike Barnett
Niki Wadsworth
   
Sun 29 Jan Margaret McVeigh
Rosemary Bunting
   
Sun 5 Feb Suzanne Brown
Margaret Jordan
   
Sun 12 Feb Matthew Topley
Rosemary Bunting
   
Sun 19 Feb Mike Barnett
Suzanne Brown
   
Sun 26 Feb Phyllis Long
Margaret McVeigh
 

Download the ‘Reader’s Prayer Rota’ – Click Here